Wat is mantelzorg?


Elke dag zorgen in Nederland zo'n 5 miljoen mensen voor hun chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of andere naaste.
Deze onbetaalde en vaak uit nood geboren zorg heet mantelzorg.

Lang niet alle mantelzorgers zijn zich bewust van de taken die zij op zich nemen.
Misschien bent u zélf wel mantelzorger!

Door het regelwerk dat bij deze zorgtaken komt kijken, hebben veel mantelzorgers steeds minder tijd voor hun eigen agenda.
Bovendien kost het geven van mantelzorg veel energie en is de emotionele druk hoog.
Dit vergroot de kans op overbelasting, waardoor mantelzorgers soms zelf ziek worden.

Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de diensten van de mantelzorgmakelaar.
Voor iedere unieke mantelzorgsituatie wordt nagegaan welke regeltaken een mantelzorgmakelaar kan overnemen.

Het is mogelijk dat de diensten van de mantelzorgmakelaar worden vergoed.
Vraag ernaar bij uw gemeente, zorgverzekeraar of werkgever!

U kunt ook op de pagina Mantelzorgmakelaars kijken.