Wat doen wij?


De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan de mantelzorger door de regeltaken,
die vaak bij een mantelzorgtaak komen kijken, over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast.
Bovendien is de mantelzorgmakelaar meestal beter thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf,
omdat de ontwikkelingen in deze sector nauwgezet worden gevolgd.

Na het eerste contact maakt de mantelzorgmakelaar in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken.
Naast de zorgtaken zijn dit meestal ook de regeltaken die daarbij komen kijken en de verplichtingen op het gebied van werk.
Vervolgens wordt bekeken op welke gebieden de mantelzorger kan worden ontlast en welke regeltaken de mantelzorgmakelaar kan overnemen.

Voorbeelden van deze regeltaken zijn:

Hulp en zorg aanvragen bij aanbieders in alle zorg- en welzijnssectoren Zoals: het bemiddelen bij het verkrijgen van
een persoonsgebonden budget (pgb)


Oplossingen op maat zoeken voor afwijkende problemen of situaties Zoals: het uitzoeken van speciaal onderwijs
voor een kind met een verstandelijke handicap


Informatie opzoeken voor mantelzorgers Zoals: informatie over wet- en regelgeving
in de zorgwereld


Een helpende hand bieden bij het invullen van diverse formulieren Zoals: formulieren van
verzekeringsinstanties of gemeenten


Bezwaarschriften of klachten opstellen Zoals: een bezwaarschrift naar aanleiding van
een afwijzing voor een woningaanpassing of een Wmo-voorziening


Bemiddelen en informeren bij een werkgever Zoals: het informeren naar aanpassing van
werktijden, vakantie- en zorgverlof binnen de mogelijkheden van de CAO


Ondersteunen bij hoorzittingen Zoals: het voorbereiden en eventueel
hierbij aanwezig zijn of het woord voeren

Begeleding bieden bij een indicatieprocedure Zoals: procedures voor een woningaanpassing
of (externe) verpleeg- en verzorgingsmogelijkheden.