Tijd voor Arbeid, Tijd voor Zorg


Taps in Zorg en Welzijn voerde in 2004/2005 het projectmanagement uit voor het pilotproject 'Tijd voor arbeid, Tijd voor zorg'. Een project dat mogelijk werd gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF), onder regie van het projectbureau Dagindeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Samen met enkele grote bedrijven en instanties in Alkmaar en omgeving voorzag het in een aanpak om werkende mantelzorgers in staat te stellen arbeid te combineren met mantelzorgtaken.
Binnen het project werden mantelzorgers opgespoord, problemen geïnventariseerd en waar nodig afspraken voor reïntegratie gemaakt.

Het project beoogde ervaring op te doen met het inpassen van mantelzorg in de CAO's. De deelnemende bedrijven en instanties waren zeer uiteenlopend van aard en kenden eigen CAO's.
In het project werd ervaring opgedaan met het aantal mantelzorgers onder het personeel, de geboden oplossingen, de benodigde cultuuromslag, het terugdringen van ziekteverzuim en de afstemming op het personeelsbeleid. Met deze ervaringskennis was het mogelijk mantelzorgtaken gefundeerd in de secundaire arbeidsvoorwaarden op CAO-niveau op te nemen.

De deelnemende bedrijven en organisaties waren:

  • Bouwbedrijf J.W. Deurwaarder, Warmenhuizen
  • Regionale Thuiszorg, Alkmaar
  • Scholengemeenschap Jan Arentsz, Alkmaar
  • Gemeente Alkmaar
  • LOT, vereniging van mantelzorgers
  • FNV Vrouwenbond
  • CNV Dienstenbond
  • Bureau Dagindeling

Op 29 maart 2005 werd het project 'Tijd voor Arbeid, Tijd voor Zorg' afgesloten.

Bij dit project werd een brochure ontwikkeld met informatie over de toepassing van oplossingen voor werknemers met zorg voor langdurig zieken thuis.
Deze brochure is nog steeds te downloaden.