Persoonsgebonden budget


Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger? Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

  • pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
  • pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet
  • pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Bron en meer uitgebreide info: MantelzorgNL

 


Per Saldo is een landelijke vereniging van budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb.