Voor overheden, instanties en organisaties


Instanties als ARBO-dienst, CIZ, zorgaanbieders, gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn, zijn voor de mantelzorgmakelaar partners en onderdeel van het netwerk. Zij kunnen om uiteenlopende redenen de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar inroepen om de voorzieningen voor mantelzorgers te optimaliseren.
Er is dan sprake van een win-winsituatie die tevens zorgt voor vernieuwing van de dienstverlening.
Ook kunnen genoemde instanties de mantelzorgers informeren over de goede en op maat gesneden dienstverlening die de mantelzorgmakelaar biedt.

  • Zo kunnen ARBO-diensten die met mantelzorgers worden geconfronteerd een beroep doen op de mantelzorgmakelaar, zodat de reïntegratie op het werk op een effectieve manier verloopt.
  • Voor het CIZ kan het goed functioneren thuis een verkorting van de wachtlijsten voor interne verpleging betekenen.
  • Voor zorgaanbieders kan de mantelzorgmakelaar een goede aanvulling zijn voor een optimale zorgsituatie bij de mensen thuis.
  • Voor gemeenten kan de mantelzorgmakelaar, naast de adequate inzet van de mantelzorgmakelaar zelf, ook dienen als gesprekspartner voor het Wmo-beleid.

    TIP voor alle professionals die in aanraking komen met zorgvragers
    Vraag naar de mantelzorger en informeer hen over het feit dat zij mantelzorger zijn èn over het (basis)ondersteuningsaanbod.
    Zij zullen u als professional nóg meer waarderen.

    

Het grootste probleem van mantelzorgers


Mantelzorgers komen in aanraking met veel professsionals
maar zij worden niet of onvoldoende geïnformeerd over het - speciaal voor hen - georganiseerde ondersteuningsaanbod van steunpunten en mantelzorgmakelaars.
Zo blijven zij vaak en lang verstoken van hulp, met verstrekkende gevolgen als
uitval van de mantelzorger en uiteindelijke opname van de zorgvrager.

Door uw contact met de zorgvrager bent juist u de schakel
die de mantelzorger naar hulp en ondersteuning kunt leiden.

Resultaat: een tevreden zorgvrager èn
een tevreden mantelzorger over uw hulpverlening!