Opleiding


OPLEIDING

Het veld van zorg, wonen en welzijn is enorm in beweging en daardoor nemen de problemen van mantelzorgers in complexiteit toe. Dit stelt ook andere eisen aan de ondersteuning aan mantelzorgers. Veranderde wet- en regelgeving, een sterk veranderend zorglandschap en de maatschappelijke veranderingen vragen om meer en andere kennis van de mantelzorgondersteuner.

Landelijk worden daarom vernieuwde opleidingen tot Casemanager Mantelzorg en Mantelzorgmakelaar, maar ook diverse specialisaties (bijscholings- of verdiepingsmodules) aangeboden.

Truus Oud is de oorspronkelijke bedenker en ontwikkelaar van het beroep mantelzorgmakelaar en de opleiding hiertoe, en was tot voor kort werkzaam als directeur van Stichting Mantelzorgcentrum in Heiloo.