SCP: Wijkteam moet ook mantelzorgers ondersteunen

Uit het onderzoek van het SCP over informele zorg blijkt dat de meeste mantelzorgers het helpen goed af gaat.
Maar toch: een op de tien mantelzorgers is te zwaar belast.
Gemeenten hebben de taak de ondersteuning voor hen te regelen, ook bij specifieke problemen.

Ingewikkelde procedures om ondersteuning bij de zorg aan te vragen, zijn voor mantelzorgers een hoge drempel. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat ondersteuning pas in beeld komt als mensen al overbelast zijn. Mantelzorgers weten zelf vaak niet waar ze behoefte aan hebben. Daarom is het goed om mantelzorgers actief en persoonlijk te benaderen via wijkteams, thuiszorgmedewerkers en loketmedewerkers.

 

Bron en meer info: Zorg+Welzijn