Wet Flexibel Werken geeft mantelzorg kansen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet flexibel werken (Wfw). Met deze wet kunnen werknemers makkelijker hun werktijden en werkplek aanpassen. En dat biedt mogelijkheden voor mantelzorgers. Nu kunnen werknemers hun werkgever alleen vragen om het aantal uren dat ze werken aan te passen.

 

Bron en meer info: Zorg+Welzijn