Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen?

Gemeenten kunnen het beleid voor het waarderen van mantelzorgers weer een extra impuls geven. In de nieuwe handreiking ‘Waardering van mantelzorgers’, staan voorbeelden en afwegingen voor het realiseren van een passende waardering. De waardering, vervanger van het mantelzorgcompliment, is bedoeld om erkenning te geven aan de inzet van mantelzorgers.

Passende waardering

Gemeenten hebben de vrijheid om zelf een vorm van waardering te kiezen. Mezzo vindt het belangrijk dat de waardering aansluit bij wat mantelzorgers willen. En dat gemeenten de regeling gebruiken om op een goede manier met hen in contact te komen. Daarnaast vindt Mezzo het belangrijk dat het (flinke) budget dat gemeenten hebben gekregen, echt ten goede komt aan mantelzorgers. Deze handreiking inspireert en ondersteunt gemeenten bij het maken van lokaal mantelzorgwaarderingsbeleid. De handreiking bevat ook diverse voorbeelden van gemeenten die hier inmiddels invulling aan geven.

 

Bron en meer info: Mezzo