Welke vergoedingen zijn er voor mantelzorg?

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen.

Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

  • Extra kinderbijslag
  • Vergoeding reiskosten
  • Parkeerbeleid en -vergoedingen
  • Openbaar vervoer
  • Vergoedingen van zorgverzekeraars
  • Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Voor een uitwerking van de mogelijkheden zie de website van Mezzo.