Ombudsman onderzoekt eigen bijdrage Wmo

De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp.

Hij vraagt de bijna driehonderd gemeenten waar hij gemeentelijke ombudsman voor is, onder andere of en op welke manier zij hun inwoners tijdens het keukentafelgesprek informeren over de eigen bijdrage.

De ombudsman ontving zelf en via belangenvereniging Per Saldo honderden signalen van mensen die zich overvallen voelen door de hoogte van de eigen bijdrage.


Bron en meer informatie: Nationale Ombudsman