Minderjarige Pgb-houders niet aansprakelijk voor schuld

Minderjarige pgb-houders die door toedoen van hun ouders of vertegenwoordigers een schuld hebben bij het zorgkantoor worden hier met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in beginsel niet meer voor verantwoordelijk gesteld.

Dat is het resultaat van het overleg tussen ZN, de zorgkantoren en het ministerie van VWS.

 

Bron en meer info: Zorgverzekeraars Nederland