Mantelzorgwaardering: do's and don'ts voor gemeenten

De Wmo 2015 vraagt gemeenten om mantelzorgers een jaarlijkse blijk van waardering te geven.
In dit artikel leest u welke vormen van waardering goed werken, welke juist niet en hoe een gemeente deze waardering kan organiseren.

De mantelzorgwaardering heeft meerdere doelen. Het is in de eerste plaats een publieke uiting van respect voor mantelzorgers in de lokale samenleving. Daarnaast kan het een praktische vorm van ondersteuning of tegemoetkoming zijn voor mantelzorgers. Tot slot kan de gemeente de aanvraag als contactmoment aangrijpen om te vragen hoe het met de mantelzorger gaat en of hij of zij nog verdere ondersteuning nodig heeft.

 

Bron en meer informatie: Movisie