Nieuws

27. Investeren in samenwerking mantelzorgers loont

Investeren in het samenwerken met mantelzorgers loont. Dat blijkt uit de evaluatie van het landelijke programma ‘In voor Mantelzorg’. Dit zijn de belangrijkste resultaten.Er zijn in Nederland… Lees verder>>

26. Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving

Enkele conclusies uit het themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: - Nederlanders zijn steeds drukker met het totaal van betaalde en onbetaalde arbeid. - Werkende mantelzorgers hebben gemiddeld… Lees verder>>

25. Helft Nederlanders vindt kinderen verantwoordelijk voor zorg ouders

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is.… Lees verder>>

24. Van Rijn: Werk en mantelzorg mogen elkaar nooit uitsluiten

Mensen met een baan die mantelzorg verlenen, moeten daarmee zo min mogelijk in de knel komen. Het kabinet wil een gezonde balans tussen plezier in het werk en tijd om voor dierbaren te zorgen. Dat heeft… Lees verder>>

23. SCP: Wijkteam moet ook mantelzorgers ondersteunen

Uit het onderzoek van het SCP over informele zorg blijkt dat de meeste mantelzorgers het helpen goed af gaat.Maar toch: een op de tien mantelzorgers is te zwaar belast.Gemeenten hebben de taak de ondersteuning… Lees verder>>

22. De beste zorgverzekeraar voor mantelzorgers?

Een eenvoudige aanvulling op de Zorgvergelijker van de Consumentenbond:Zorgverzekeraars bieden over elkaar heen met reclames over de beste en goedkoopste zorgverzekeringen. Maar wat is de beste zorgverzekering… Lees verder>>

21. Zorgvergelijker 2016 Consumentenbond

Inmiddels is de Zorgvergelijker 2016 van de Consumentenbond weer beschikbaar.Nu u de zorgpolis voor 2016 binnen heeft, is het slim om die tegen het licht te houden en te checken of u nog wel goed zit.Wat… Lees verder>>

20. Ombudsman onderzoekt eigen bijdrage Wmo

De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp.Hij… Lees verder>>

19. Forse toename oudere mantelzorgers

Directeur Manon Vanderkaa mocht het op tv toelichten bij Tijd voor Max: ruim een derde van de senioren die op dit moment geen mantelzorg verleent, verwacht dit wél te gaan doen tussen nu en vijf… Lees verder>>

18. Mag je nog mantelzorg weigeren?

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ heeft sterke bedenkingen bij de participatiemaatschappij. "Ik denk dat veel burgers naast hun werk, gezin… Lees verder>>

17. Mantelzorgers gaan ver, ook financieel

Mantelzorgers gaan ver in het zorgen voor een ander. Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat ze ook financieel ver gaan. 55% van de mantelzorgers zit financieel krap… Lees verder>>

16. Maatregelen voor mantelzorgers in 2016

In de begroting staan diverse maatregelen die financiële gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers. Zo stijgt de premie voor de zorgverzekering naar verwachting met ongeveer zeven euro per maand.… Lees verder>>

15. Mantelzorgwaardering: do's and don'ts voor gemeenten

De Wmo 2015 vraagt gemeenten om mantelzorgers een jaarlijkse blijk van waardering te geven.In dit artikel leest u welke vormen van waardering goed werken, welke juist niet en hoe een gemeente deze waardering… Lees verder>>

14. Belang burger uit het oog verloren bij PGB

Bij alle veranderingen rond het persoonsgebonden budget zijn de belangen van de burgers ernstig uit het oog verloren. Dat zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het radioprogramma Kamerbreed.De… Lees verder>>

13. Welke vergoedingen zijn er voor mantelzorg?

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden… Lees verder>>

12. Merendeel van mensen wil zelf voor ouders zorgen

De grote zorg over de opvang van ouderen in de toekomst is dat de zorg achteruit gaat als mensen zelf voor naasten moeten zorgen. Toch wil 68% van de mensen de zorg voor ouders thuis op zich nemen.Dat… Lees verder>>

11. Bureaucratie is zwaarder dan mantelzorg

‘Mantelzorg is zwaar, kost heel veel energie, maar de bureaucratie kost wel de meeste energie’, zegt mantelzorger Annette Stekelenburg in het programma De Wachtkamer.In het programma zie je… Lees verder>>

10. Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen?

Gemeenten kunnen het beleid voor het waarderen van mantelzorgers weer een extra impuls geven. In de nieuwe handreiking ‘Waardering van mantelzorgers’, staan voorbeelden en afwegingen voor… Lees verder>>

9. Mantelzorgers kunnen (extra) huishoudelijke hulp aanvragen

Bent u mantelzorger? Dan is het in veel gemeenten mogelijk om (extra) huishoudelijke hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij het huishouden van de persoon voor wie u zorgt. Maar u kunt ook zelf hulp krijgen… Lees verder>>

8. Hoe ondersteunt u overbelaste allochtone mantelzorgers?

Allochtone mantelzorgers lopen meer risico op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed)… Lees verder>>
First  < 3 4 5 6 >