Nieuws

21. Zorgvergelijker 2016 Consumentenbond

Inmiddels is de Zorgvergelijker 2016 van de Consumentenbond weer beschikbaar.Nu u de zorgpolis voor 2016 binnen heeft, is het slim om die tegen het licht te houden en te checken of u nog wel goed zit.Wat… Lees verder>>

20. Ombudsman onderzoekt eigen bijdrage Wmo

De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp.Hij… Lees verder>>

19. Forse toename oudere mantelzorgers

Directeur Manon Vanderkaa mocht het op tv toelichten bij Tijd voor Max: ruim een derde van de senioren die op dit moment geen mantelzorg verleent, verwacht dit wél te gaan doen tussen nu en vijf… Lees verder>>

18. Mag je nog mantelzorg weigeren?

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ heeft sterke bedenkingen bij de participatiemaatschappij. "Ik denk dat veel burgers naast hun werk, gezin… Lees verder>>

17. Mantelzorgers gaan ver, ook financieel

Mantelzorgers gaan ver in het zorgen voor een ander. Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat ze ook financieel ver gaan. 55% van de mantelzorgers zit financieel krap… Lees verder>>

16. Maatregelen voor mantelzorgers in 2016

In de begroting staan diverse maatregelen die financiële gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers. Zo stijgt de premie voor de zorgverzekering naar verwachting met ongeveer zeven euro per maand.… Lees verder>>

15. Mantelzorgwaardering: do's and don'ts voor gemeenten

De Wmo 2015 vraagt gemeenten om mantelzorgers een jaarlijkse blijk van waardering te geven.In dit artikel leest u welke vormen van waardering goed werken, welke juist niet en hoe een gemeente deze waardering… Lees verder>>

14. Belang burger uit het oog verloren bij PGB

Bij alle veranderingen rond het persoonsgebonden budget zijn de belangen van de burgers ernstig uit het oog verloren. Dat zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het radioprogramma Kamerbreed.De… Lees verder>>

13. Welke vergoedingen zijn er voor mantelzorg?

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden… Lees verder>>

12. Merendeel van mensen wil zelf voor ouders zorgen

De grote zorg over de opvang van ouderen in de toekomst is dat de zorg achteruit gaat als mensen zelf voor naasten moeten zorgen. Toch wil 68% van de mensen de zorg voor ouders thuis op zich nemen.Dat… Lees verder>>

11. Bureaucratie is zwaarder dan mantelzorg

‘Mantelzorg is zwaar, kost heel veel energie, maar de bureaucratie kost wel de meeste energie’, zegt mantelzorger Annette Stekelenburg in het programma De Wachtkamer.In het programma zie je… Lees verder>>

10. Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen?

Gemeenten kunnen het beleid voor het waarderen van mantelzorgers weer een extra impuls geven. In de nieuwe handreiking ‘Waardering van mantelzorgers’, staan voorbeelden en afwegingen voor… Lees verder>>

9. Mantelzorgers kunnen (extra) huishoudelijke hulp aanvragen

Bent u mantelzorger? Dan is het in veel gemeenten mogelijk om (extra) huishoudelijke hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij het huishouden van de persoon voor wie u zorgt. Maar u kunt ook zelf hulp krijgen… Lees verder>>

8. Hoe ondersteunt u overbelaste allochtone mantelzorgers?

Allochtone mantelzorgers lopen meer risico op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed)… Lees verder>>

7. Boete voor mantelzorg: uitstel is afstel?

Goed nieuws voor wie zorgt voor een naaste en een AOW-uitkering heeft. De mantelzorgboete voor mensen met AOW wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. ‘Die boete moet helemaal van tafel.’Staatssecretaris… Lees verder>>

6. Werkende mantelzorgers kennen meer ziekteverzuim

Geen grotere vermindering van de arbeidsduur dan anderen; wel meer langdurig ziekteverzuim - Het aantal mantelzorgers onder werkenden groeit: van 13% in 2004 naar bijna 18% in 2012.- De toename is het… Lees verder>>

5. STOC en Taps in Zorg en Welzijn maken innovatief Opleidingshuis Mantelzorgondersteuning

STOC en Taps in Zorg en Welzijn zijn medio 2015 een intensieve samenwerking aangegaan om passende oplossingen te kunnen bieden voor de professional op het gebied van mantelzorgondersteuning. Het veld… Lees verder>>

4. Meer mantelzorgers in financiële problemen

Honderdduizenden mantelzorgers worden vier maanden na de decentralisatie nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Dat blijkt uit een peiling van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers… Lees verder>>

3. Wet Flexibel Werken geeft mantelzorg kansen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet flexibel werken (Wfw). Met deze wet kunnen werknemers makkelijker hun werktijden en werkplek aanpassen. En dat biedt mogelijkheden voor mantelzorgers. Nu kunnen… Lees verder>>

2. Professional moet oog hebben voor brussen

Opgroeien met ziekte en zorg heeft niet alleen een grote impact op het zorgvragende kind in een gezin. Ook de broers en zussen voelen die impact. Maar voor hen is er niet altijd aandac ht, zo blijkt uit… Lees verder>>
First  < 3 4 5 6 >