Nieuws

9. Mezzo stemwijzer voor mantelzorgers en vrijwilligers

Op 12 september kiest Nederland een nieuwe volksvertegenwoordiging. Die keuze zal ook gevolgen hebben voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Misschien ook wel voor u. Mezzo heeft daarom de (concept)verkiezingsprogramma's… Lees verder>>

8. Vrijstelling van erfbelasting voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers weten niet dat het aanvragen van het mantelzorgcompliment een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van erfbelasting. Deze vrijstelling kan oplopen tot ruim… Lees verder>>

7. Mantelzorgers zorgen ook in verpleeghuis

Wassen, douchen, toiletgang, eten en drinken geven, maar ook medicijnen geven. 40 procent van de respondenten op de meldingssite van mantelzorgersvereniging Mezzo zegt dat zij dagelijks de zorg voor hun… Lees verder>>

6. Budgethouders onder elkaar

Per Saldo heeft bij haar leden de behoefte gesignaleerd om met collega-budgethouders in contact te komen, en dan vooral met budgethouders die in dezelfde regio of buurt wonen. Om ervaringen over de gemeente… Lees verder>>

5. Psychiatische hulp aan huis

Buurtzorg Nederland en MoleMann Mental Health zetten samen BuurtzorgT op. Cliënten van BuurtzorgT krijgen psychiatrische zorg, ondersteuning en begeleiding aan huis en in de wijk.In de wijkgerichte… Lees verder>>

4. Dementie modelwoning geopend

OTIB en Alzheimer Nederland hebben onder de naam ‘Technologie Thuis Nu!’ een dementie modelwoning geopend in Woerden. “Het is wenselijk om opname in verpleeg- of verzorgingstehuizen… Lees verder>>

3. Kwart van ouderen heeft grote moeite met dagelijkse handelingen

Ruim een kwart van de mensen van 75 jaar of ouder heeft grote moeite met dagelijkse handelingen zoals traplopen en uitkleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Vrouwen zijn vaker… Lees verder>>

2. 'Spreek eigen geld en netwerk aan voor zorg'

Mensen moeten meer zelf investeren in zorg om de zorg voor 'niet-redzame ouderen' betaalbaar te houden. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een advies aan het ministerie van… Lees verder>>

1. Strengere huishoudtoets van tafel

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken wil de huishoudtoets in de bijstand met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 afschaffen. Hij heeft daartoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.… Lees verder>>

0. Toolkit maakt van mantelzorger geen patiënt

Afgelopen zomer heeft de LHV de Toolkit Mantelzorg gelanceerd. Deze toolkit biedt huisartsen en praktijkondersteuners een praktisch middel om overbelasting bij mantelzorg te signaleren. Vervolgens kunnen… Lees verder>>

-1. Bergen voorop met mantelzorg

BERGEN - Het college van Bergen mag een extra budget van 125.000 euro uittrekken voor mantelzorgwoningen. Daarmee is Bergen de eerste gemeente in de regio die tegemoetkomt aan de toenemende vraag naar… Lees verder>>

-2. Praten over mantelzorg vermindert werkdruk

Om werkdruk te verminderen moet mantelzorg meer bespreekbaar worden op de werkvloer, stelt de Raad van Anders van Microsoft naar aanleiding van een serie bijeenkomsten over werk en zorg. Over dit thema… Lees verder>>

-3. Nog veel winst te behalen in respijtzorg

Er is een kloof tussen het aantal mantelzorgers dat aangeeft behoefte te hebben aan respijtzorg en het aantal dat daar daadwerkelijk gebruik van maakt. Hier liggen kansen voor organisaties in zorg en… Lees verder>>

-4. Helpende hand voor de mantelzorger

DOOR LYDIA JASPERNOORDKOP – Iedere dag zorgen in Nederland ruim twee miljoen mensen voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of andere naaste. Waar deze zogenoemde mantelzorgers… Lees verder>>

-5. BMZM op Huisartsenbeurs

De Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars is op zaterdag 24 maart met een stand (hal 7, B117) vertegenwoordigd op de Huisartsenbeurs 2012 in de Jaarbeurs Utrecht. Mantelzorgmakelaars willen hiermee… Lees verder>>

-6. Bewustwording nodig onder jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren in Utrecht groeit op in een gezin met een langdurig ziek familielid. Deze jongeren hebben een verhoogde kans op schooluitval en gezondheids- en gedragsproblemen. De jongerendenktank… Lees verder>>

-7. Zorgen, onrust en boosheid over financien

30% van de ruim 6.000 binnengekomen vragen aan de Mantelzorglijn gaan over de financiën van mantelzorgers.Vooral over het Mantelzorgcompliment lopen de gemoederen hoog op. Zo blijkt uit de Jaarrapportage… Lees verder>>

-8. Per Saldo richt inkoopcooperatie op

Per Saldo werkt aan de oprichting van een coöperatie voor zorginkoop. Via deze coöperatie moeten zorgkantoren op een simpele manier kleinschalige zorgaanbieders kunnen contracteren. Per Saldo… Lees verder>>

-9. Scepsis over overheveling AWBZ naar Wmo is terecht

Met de overgang van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, worden de gemeenten na 2013 verantwoordelijk voor 200.000 licht demente ouderen, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten.… Lees verder>>

-10. Hanteren inkomensgrens Wmo mag niet

Gemeenten mogen binnen de Wmo geen inkomensgrens hanteren. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld. Naar schatting hanteren 25 van de 33 grote gemeenten in Nederland naast de eigenbijdrageregeling… Lees verder>>
First  < 2 3 4