Nieuws

35. CRvB: Huishoudelijke hulp is Wmo

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld: huishoudelijke hulp valt onder de Wmo. Dat blijkt uit drie uitspraken van 18 mei. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari… Lees verder>>

34. Checklists voor keukentafelgesprek

Om cliënten goed voorbereid het keukentafelgesprek in te laten gaan én het gesprek te evalueren, heeft cliëntorganisatie MEE IJsseloevers twee checklists ontwikkeld.Bron, meer informatie… Lees verder>>

33. Zorg en ondersteuning in Nederland

Mensen kunnen vanwege problemen met hun gezondheid voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. In de SCP-publicatie Zorg en ondersteuning… Lees verder>>

32. Spreid de mantelzorg over zoveel mogelijk mensen

Dat is de boodschap van Alice de Boer, Mirjam de Klerk en Inger Plaisier  in Sociaal Bestek. ‘Vele handen maken licht werk. Wanneer niemand heel intensief hoeft te helpen, raken zo min mogelijk… Lees verder>>

31. Familielid als mantelzorger is te romantisch beeld

Familie wordt vaak vanzelfsprekend als mantelzorger gezien. En die vanzelfsprekendheid ergert hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk stevig. Het is volgens haar een veel te romantisch en oud beeld van hoe… Lees verder>>

30. Wat mogen mantelzorgers wel en niet doen in de zorgverlening

In de notitie ‘Grenzen verkennen’ beschrijven we de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg. De belangrijkste aanbeveling is zorg voor… Lees verder>>

29. Over Mantelzorg en Gender

Wat zijn de verschillen in mantelzorg tussen mannen en vrouwen? Deze centrale onderzoeksvraag kwam tot stand vanuit het eerdere Powervrouw!-onderzoek en gesprekken met verschillende gemeenten. Mantelzorg… Lees verder>>

28. Meer mantelzorg kan leiden tot minder welzijn

Als er meer hulp verleend moet worden in de familie, zorgt dat vaak voor meer conflicten tussen familieleden. ‘Een groter beroep op mantelzorgers kan op termijn negatieve gevolgen hebben voor het… Lees verder>>

27. Investeren in samenwerking mantelzorgers loont

Investeren in het samenwerken met mantelzorgers loont. Dat blijkt uit de evaluatie van het landelijke programma ‘In voor Mantelzorg’. Dit zijn de belangrijkste resultaten.Er zijn in Nederland… Lees verder>>

26. Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving

Enkele conclusies uit het themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: - Nederlanders zijn steeds drukker met het totaal van betaalde en onbetaalde arbeid. - Werkende mantelzorgers hebben gemiddeld… Lees verder>>

25. Helft Nederlanders vindt kinderen verantwoordelijk voor zorg ouders

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is.… Lees verder>>

24. Van Rijn: Werk en mantelzorg mogen elkaar nooit uitsluiten

Mensen met een baan die mantelzorg verlenen, moeten daarmee zo min mogelijk in de knel komen. Het kabinet wil een gezonde balans tussen plezier in het werk en tijd om voor dierbaren te zorgen. Dat heeft… Lees verder>>

23. SCP: Wijkteam moet ook mantelzorgers ondersteunen

Uit het onderzoek van het SCP over informele zorg blijkt dat de meeste mantelzorgers het helpen goed af gaat.Maar toch: een op de tien mantelzorgers is te zwaar belast.Gemeenten hebben de taak de ondersteuning… Lees verder>>

22. De beste zorgverzekeraar voor mantelzorgers?

Een eenvoudige aanvulling op de Zorgvergelijker van de Consumentenbond:Zorgverzekeraars bieden over elkaar heen met reclames over de beste en goedkoopste zorgverzekeringen. Maar wat is de beste zorgverzekering… Lees verder>>

21. Zorgvergelijker 2016 Consumentenbond

Inmiddels is de Zorgvergelijker 2016 van de Consumentenbond weer beschikbaar.Nu u de zorgpolis voor 2016 binnen heeft, is het slim om die tegen het licht te houden en te checken of u nog wel goed zit.Wat… Lees verder>>

20. Ombudsman onderzoekt eigen bijdrage Wmo

De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp.Hij… Lees verder>>

19. Forse toename oudere mantelzorgers

Directeur Manon Vanderkaa mocht het op tv toelichten bij Tijd voor Max: ruim een derde van de senioren die op dit moment geen mantelzorg verleent, verwacht dit wél te gaan doen tussen nu en vijf… Lees verder>>

18. Mag je nog mantelzorg weigeren?

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ heeft sterke bedenkingen bij de participatiemaatschappij. "Ik denk dat veel burgers naast hun werk, gezin… Lees verder>>

17. Mantelzorgers gaan ver, ook financieel

Mantelzorgers gaan ver in het zorgen voor een ander. Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat ze ook financieel ver gaan. 55% van de mantelzorgers zit financieel krap… Lees verder>>

16. Maatregelen voor mantelzorgers in 2016

In de begroting staan diverse maatregelen die financiële gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers. Zo stijgt de premie voor de zorgverzekering naar verwachting met ongeveer zeven euro per maand.… Lees verder>>
First  < 2 3 4 5 >