Nieuws

55. Gun de mantelzorger minder regels, minder formulieren en meer vertrouwen

Deze oproep doet Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, in een ingezonden brief aan het Financieel Dagblad.Mantelzorgers zijn 3 uur per week bezig met regelzaken. ‘Dat hebben we te danken aan… Lees verder>>

54. Mantelzorger voelt zich tegengewerkt door instanties

Mensen moeten langer thuis wonen. Dat past binnen het huidige kabinetsbeleid. Toch ervaart bijna een kwart van de Nederlandse mantelzorgers tegenwerking van instanties en gemeenten op het gebied van wonen.… Lees verder>>

53. Mantelzorger als samenwerkingspartner in de zorg

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, moeten zij vaker terugvallen op hun naasten als zij bepaalde dingen niet meer kunnen.Ook krijgen zij vroeg of laat te maken met professionele zorgverleners.Hoe… Lees verder>>

52. Minderjarige Pgb-houders niet aansprakelijk voor schuld

Minderjarige pgb-houders die door toedoen van hun ouders of vertegenwoordigers een schuld hebben bij het zorgkantoor worden hier met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in beginsel niet meer voor… Lees verder>>

51. Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

Schulden, armoede en de toegang tot voorzieningen. Volgens de Nationale ombudsman zijn dat een aantal van de belangrijkste thema’s die de komende jaren aandacht verdienen. ‘Wanneer de overheid… Lees verder>>

50. Draai het eens om

Aan de slag met morele dilemma's in de mantelzorg Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma's. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. Wat voor jou de beste… Lees verder>>

49. Mantelzorg ten koste van geluk

Bijna een op de acht mantelzorgers is ongelukkig. Zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 4,7, blijkt uit onderzoek. Ter vergelijking: de gemiddelde Nederlander geeft zijn eigen leven een 7,6.… Lees verder>>

48. Privacy online zelftests niet goed afgeschermd

Gerenommeerde bedrijven bieden medische zelftests aan via internet. Handig!Totdat je ontdekt dat je gegevens op straat liggen, omdat de beveiliging van deze websites niet in orde is.De Consumentenbond… Lees verder>>

47. Gebruik van Wmo-voorzieningen stijgt

Meer mensen doen een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Dat blijkt uit cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.Naarmate de gemeente groter is, neemt het beroep op voorzieningen… Lees verder>>

46. Ruim 1 miljoen mensen krijgt onvoldoende zorg

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning. De meesten krijgen hulp uit het sociale netwerk. Een op twaalf mensen vindt dat ze onvoldoende zorg en ondersteuning krijgt. Dat blijkt uit de kerncijfers… Lees verder>>

45. Geen overuren voor mantelzorger

Een cliënt met een persoonsgebonden budget schrijft aan staatssecretaris Van Rijn dat hij zijn dochter overuren wil uitbetalen vanuit het pgb. Zij verricht meer mantelzorg dan de betaalde 40 uur.… Lees verder>>

44. Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten… Lees verder>>

43. Een op zeven mantelzorgers vindt zichzelf zwaarbelast

Een op de zeven mantelzorgers geeft aan de zorg voor familie of bekenden zwaar of zeer zwaar belastend te vinden, of zelfs overbelastend. Deze groep geeft op gemiddeld 28 uur per week aan mantelzorg te… Lees verder>>

42. Draai je hoofd een kwartslag naar de mantelzorger

Het is de taak van de professional om de mantelzorger in het oog te houden en te vragen: "Zorgt er iemand voor u?". Volgens Roos Scherpenzeel van Movisie is integraal werken van professionals cruciaal… Lees verder>>

41. Regeltaken moet mantelzorgvriendelijker

Nu de regeldruk bij professionals verlaagd wordt, mag de mantelzorger niet uit het oog verloren worden. Dat stelt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. ‘Naast de emotionele belasting… Lees verder>>

40. Mantelzorg in cijfers

Wie wil weten hoeveel mantelzorgers er in Nederland zijn en hoe zij het verlenen van mantelzorg ervaren, kan bij Mezzo de publicatie 'Mantelzorg in cijfers' downloaden. Ook zijn er cijfers te downloaden… Lees verder>>

39. Ruim driekwart gemeenten in de fout met huishoudelijke hulp

Ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten gaan in de fout met de inzet van geld dat bedoeld is voor huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit onderzoek dat FNV Zorg en Welzijn deed in alle 390 gemeenten.… Lees verder>>

38. Betaalde mantelzorg

Eigenlijk is ‘betaalde mantelzorg’ niet de juiste term. Want als we aan mantelzorg denken, hebben we het over familieleden, vrienden of kennissen die onbetaald en langdurig zorgen voor hun… Lees verder>>

37. Door slechte kwaliteit verpleeghuizen neemt druk op mantelzorger toe

Staatssecretaris Van Rijn maakte 5 juli de lijst openbaar van verpleeghuizen die de toets der kritiek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) niet kunnen doorstaan. Mezzo ontvangt signalen van mantelzorgers… Lees verder>>

36. Voorkom onverwachte financiële problemen

Meer dan de helft van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort. Daarbij komt dat de veranderingen in de zorg vaak vergaande financiële consequenties hebben, die onvoldoende… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 5 >