Nieuws

29. Regel mantelzorg ook buiten familie

Uit onderzoek van ANBO blijkt dat mensen die (mantel)zorg nodig hebben nog altijd als eerste bij hun familie aankloppen. Maar liefst 91 procent van de ondervraagden (leden en niet-leden) rekent erop dat… Lees verder>>

28. Formele zorg moet aansluiten op informele zorg

Een groot en gevarieerd gezelschap tijdens het 'Who Cares Debat' trok op 9 januari de conclusie dat de ene mantelzorger de andere niet is. Maatwerk is nodig in plaats van het oude systeemdenken. Diverse… Lees verder>>

27. Gemeenten ontduiken kostprijs thuiszorg

Gemeenten moeten een basistarief hanteren voor de thuiszorg, maar desondanks heeft SP-Kamerlid Renske Leijten signalen dat er gemeenten zijn die onder de kostprijs duiken. Leijten wil weten wat staatssecretaris… Lees verder>>

26. Zoeksite voor seniorenwoningen gelanceerd

Een website waarop ouderen een passende zorg- en seniorenwoning met thuiszorg kunnen vinden is vandaag gelanceerd. Op www.zorgwoning.nl vinden ouderen alle beschikbare aanleun- of ouderenwoningen, serviceflats… Lees verder>>

25. Ruimere mogelijkheden voor verstrekken kortingspassen

Gemeenten krijgen met onmiddellijke ingang ruimere mogelijkheden om kortingspassen te verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit laten weten in antwoord op kamervragen… Lees verder>>

24. Woonaanbod ongeschikt voor langdurige zorgoudere

Meer gelijkvloerse en rolstoeltoegankelijke woningen zijn nodig om ouderen langer thuis te laten wonen met intensieve zorg. Ouderen hebben er weinig vertrouwen in dat een zorgverlener tijdig beschikbaar… Lees verder>>

23. Veranderingen in de zorg per 1 januari 2013

Het verder scheiden van wonen en zorg, het persoonsgebonden budget, eigen bijdrage GGz, verplicht hergebruik van een scootmobiel en een hogere eigen bijdrage Awbz voor mensen met vermogen. In 2013 veranderen… Lees verder>>

22. NZa wil meer bevoegdheid

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil meer bevoegdheden. Zo wil de NZa ook eventueel dwangsommen kunnen opleggen aan zorgkantoren die zich niet aan de regels houden of onder de maat presteren. De zorgautoriteit… Lees verder>>

21. Oproep NMP: Wat merkt u van bezuinigingen in de zorg?

Mezzo vraagt uw aandacht voor uw huidige financiële situatie als mantelzorger. Wat merkt u als mantelzorger van de bezuinigingsmaatregelen in de zorg? Maakt u extra kosten door het mantelzorgen?… Lees verder>>

20. Menzis biedt meeste vergoedingen voor mantelzorgers

Wilt u weten of uw zorgverzekeraar oog heeft voor mantelzorgers? Bekijk dan het vergelijkingsoverzicht zorgverzekering dat de Consumentenbond voor Mezzo uitvoerde. Lees verder Lees verder>>

19. Gevolgen overheveling naar Wmo voor mantelzorgers nog onduidelijk

Familieleden nemen vaak een groot deel van de ondersteuning van hun naaste met een verstandelijke beperking voor hun rekening, naast professionele begeleiders. Wat vinden familieleden ervan als de professionele… Lees verder>>

18. Kamer wil dagbesteding behouden

De Tweede Kamer wil dat ook in 2014 extra hulp voor demente ouderen en gehandicapten beschikbaar blijft. Dat kan door gemeenten daar dan al verantwoordelijk voor te maken, zoals dat volgens het regeerakkoord… Lees verder>>

17. Kamer unaniem voor ratificatie VN-verdrag gehandicapten

ChristenUnie-leider Arie Slob is verheugd dat een motie van hem, om het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap uiterlijk in 2013 te ratificeren, unaniem is aangenomen door de Tweede… Lees verder>>

16. Zorgvrager rekent op familie voor mantelzorg

Ruim 90 procent van de senioren rekent op zorg van echtgeno(o)t(e) of kinderen als ze hulpbehoevend worden. Maar slechts 23 procent vraagt dat aan hen als het nodig is. Volgens ouderenvakbond ANBO is… Lees verder>>

15. Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong

Jonggehandicapten uit de oude Wajongregeling krijgen vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om over te stappen van de oude naar de nieuwe Wajongregeling. Zij kunnen dan hulp krijgen bij het vinden van een… Lees verder>>

14. Doe mee met het Nationaal Mantelzorgpanel over Belasting van het zorgen

Laat de situatie van degene voor wie u zorgt u nooit los? En kunt u de zorg combineren met uw verantwoordelijkheden thuis en/of op het werk? Mezzo hoort graag uw ervaring en mening via het Nationaal Mantelzorgpanel… Lees verder>>

13. Werkenden willen meer ruimte voor mantelzorg

Het thema mantelzorg staat hoog op de agenda van werkenden. Zij willen meer ruimte om extra zorgtaken voor familie of kinderen op zich te nemen. Dat blijkt uit de vierde Sociale Thermometer van de FNV.… Lees verder>>

12. Eigen bijdrage GGZ gaat niet door

De eigen bijdrage voor de GGZ gaat niet door. Dat blijkt uit het deelakkoord van de Partij van de Arbeid en de VVD. Ook de forenzentaks en de langstudeerboete zijn gesneuveld.De afschaffing van de maatregelen… Lees verder>>

11. Nog veel gemeenten hanteren inkomensgrens voor Wmo

Burgers worden onterecht Wmo-voorzieningen onthouden door gemeenten omdat ze boven een inkomensgrens komen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting De Ombudsman. Driekwart van de gemeenten stelt nog… Lees verder>>

10. Opleiding tot mantelzorgmakelaar gaat van start

De eerstvolgende opleiding tot mantelzorgmakelaar start op 11 oktober 2012 in Utrecht en is bestemd voor mensen met een afgeronde opleiding op HBO-niveau. Zij, die niet beschikken over een relevante opleiding,… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 >