Nieuws

42. Draai je hoofd een kwartslag naar de mantelzorger

Het is de taak van de professional om de mantelzorger in het oog te houden en te vragen: "Zorgt er iemand voor u?". Volgens Roos Scherpenzeel van Movisie is integraal werken van professionals cruciaal… Lees verder>>

41. Regeltaken moet mantelzorgvriendelijker

Nu de regeldruk bij professionals verlaagd wordt, mag de mantelzorger niet uit het oog verloren worden. Dat stelt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. ‘Naast de emotionele belasting… Lees verder>>

40. Mantelzorg in cijfers

Wie wil weten hoeveel mantelzorgers er in Nederland zijn en hoe zij het verlenen van mantelzorg ervaren, kan bij Mezzo de publicatie 'Mantelzorg in cijfers' downloaden. Ook zijn er cijfers te downloaden… Lees verder>>

39. Ruim driekwart gemeenten in de fout met huishoudelijke hulp

Ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten gaan in de fout met de inzet van geld dat bedoeld is voor huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit onderzoek dat FNV Zorg en Welzijn deed in alle 390 gemeenten.… Lees verder>>

38. Betaalde mantelzorg

Eigenlijk is ‘betaalde mantelzorg’ niet de juiste term. Want als we aan mantelzorg denken, hebben we het over familieleden, vrienden of kennissen die onbetaald en langdurig zorgen voor hun… Lees verder>>

37. Door slechte kwaliteit verpleeghuizen neemt druk op mantelzorger toe

Staatssecretaris Van Rijn maakte 5 juli de lijst openbaar van verpleeghuizen die de toets der kritiek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) niet kunnen doorstaan. Mezzo ontvangt signalen van mantelzorgers… Lees verder>>

36. Voorkom onverwachte financiële problemen

Meer dan de helft van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort. Daarbij komt dat de veranderingen in de zorg vaak vergaande financiële consequenties hebben, die onvoldoende… Lees verder>>

35. CRvB: Huishoudelijke hulp is Wmo

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld: huishoudelijke hulp valt onder de Wmo. Dat blijkt uit drie uitspraken van 18 mei. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari… Lees verder>>

34. Checklists voor keukentafelgesprek

Om cliënten goed voorbereid het keukentafelgesprek in te laten gaan én het gesprek te evalueren, heeft cliëntorganisatie MEE IJsseloevers twee checklists ontwikkeld.Bron, meer informatie… Lees verder>>

33. Zorg en ondersteuning in Nederland

Mensen kunnen vanwege problemen met hun gezondheid voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. In de SCP-publicatie Zorg en ondersteuning… Lees verder>>

32. Spreid de mantelzorg over zoveel mogelijk mensen

Dat is de boodschap van Alice de Boer, Mirjam de Klerk en Inger Plaisier  in Sociaal Bestek. ‘Vele handen maken licht werk. Wanneer niemand heel intensief hoeft te helpen, raken zo min mogelijk… Lees verder>>

31. Familielid als mantelzorger is te romantisch beeld

Familie wordt vaak vanzelfsprekend als mantelzorger gezien. En die vanzelfsprekendheid ergert hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk stevig. Het is volgens haar een veel te romantisch en oud beeld van hoe… Lees verder>>

30. Wat mogen mantelzorgers wel en niet doen in de zorgverlening

In de notitie ‘Grenzen verkennen’ beschrijven we de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg. De belangrijkste aanbeveling is zorg voor… Lees verder>>

29. Over Mantelzorg en Gender

Wat zijn de verschillen in mantelzorg tussen mannen en vrouwen? Deze centrale onderzoeksvraag kwam tot stand vanuit het eerdere Powervrouw!-onderzoek en gesprekken met verschillende gemeenten. Mantelzorg… Lees verder>>

28. Meer mantelzorg kan leiden tot minder welzijn

Als er meer hulp verleend moet worden in de familie, zorgt dat vaak voor meer conflicten tussen familieleden. ‘Een groter beroep op mantelzorgers kan op termijn negatieve gevolgen hebben voor het… Lees verder>>

27. Investeren in samenwerking mantelzorgers loont

Investeren in het samenwerken met mantelzorgers loont. Dat blijkt uit de evaluatie van het landelijke programma ‘In voor Mantelzorg’. Dit zijn de belangrijkste resultaten.Er zijn in Nederland… Lees verder>>

26. Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving

Enkele conclusies uit het themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: - Nederlanders zijn steeds drukker met het totaal van betaalde en onbetaalde arbeid. - Werkende mantelzorgers hebben gemiddeld… Lees verder>>

25. Helft Nederlanders vindt kinderen verantwoordelijk voor zorg ouders

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is.… Lees verder>>

24. Van Rijn: Werk en mantelzorg mogen elkaar nooit uitsluiten

Mensen met een baan die mantelzorg verlenen, moeten daarmee zo min mogelijk in de knel komen. Het kabinet wil een gezonde balans tussen plezier in het werk en tijd om voor dierbaren te zorgen. Dat heeft… Lees verder>>

23. SCP: Wijkteam moet ook mantelzorgers ondersteunen

Uit het onderzoek van het SCP over informele zorg blijkt dat de meeste mantelzorgers het helpen goed af gaat.Maar toch: een op de tien mantelzorgers is te zwaar belast.Gemeenten hebben de taak de ondersteuning… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 5 >