Nieuws

49. Grenzen aan de informele zorg

Duidelijk is dat veel burgers zich al actief inzetten voor anderen. Schattingen over het aantal vrijwilligers (in de zorg) lopen uiteen van 450.000 tot 2 miljoen mensen. Nog eens 2,6 miljoen volwassenen… Lees verder>>

48. Zorgverzekeraar kan verplichte mantelzorg contracteren

Zorgorganisatie Vierstroom heeft na een succesvolle proef besloten vaste afspraken over mantelzorg te maken met familie. De ‘verplichte mantelzorg’ past volgens staatssecretaris Martin van… Lees verder>>

47. VNG: Deltaplan mantelzorg nodig

Familie en vrienden zouden hulpvragers moeten helpen, maar hoe stimuleer je dat?De inzet door meer mantelzorgers en vrijwilligers vraagt om meer en betere ondersteuning, stelt de VNG. Professionals, aanbieders… Lees verder>>

46. Mantelzorgers mishandelen uit stress

Ouderenmishandeling neemt toe doordat mantelzorgers steeds vaker overbelast raken.Vooral voor de werkende groep 55-plussers is de grens niet alleen bereikt, maar ook al ver overschreden. Dat zegt Ouderenombudsman… Lees verder>>

45. 10-uursgrens van de baan

Zo’n 45.000 mensen die per week minder dan 10 uur begeleiding hebben, behouden in 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb), waarmee ze zelf hun zorg kunnen regelen. Het kabinet heeft dat besloten.Staatssecretaris… Lees verder>>

44. Helft is bereid tot mantelzorg

De helft (50%) van de mensen is bereid tot mantelzorg voor een naaste, maar denkt daarbij vooral aan ondersteunende taken in het huishouden. 63 Procent geeft aan dat ze moeite zouden hebben met intieme… Lees verder>>

43. Mantelzorgmakelaar op Twitter

Op Twitter is discussie ontstaan over de functie mantelzorgmakelaar. Hieronder  volgt een uitleg van hoe het in de praktijk in elkaar zit: Inwoners van de gemeenten Alkmaar, Beesel, Bergen, Bernheze,… Lees verder>>

42. Mantelzorgers onwetend over verlofregeling

Mensen die de zorg voor een naaste combineren met een baan, weten vaak niet dat ze recht hebben op vrije dagen. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers is niet op de hoogte van de wettelijke verlofregelingen.… Lees verder>>

41. Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Het inkomen van inwonende mantelzorgers wordt buiten beschouwing gelaten als één van de leden van het huishouden chronisch ziek of gehandicapt is. De minister publiceerde op 24 april 2013… Lees verder>>

40. Tienduizenden mensen per 1 januari zonder zorg

42.000 budgethouders verliezen per 1 januari 2014 hun pgb. Zij hebben alleen begeleiding nodig voor minder dan 10 uur per week, waardoor zij straks niet meer mogen kiezen voor een pgb; zij moeten voor… Lees verder>>

39. Hulp aan mantelzorger stelt opname dementerende uit

Specifieke hulpprogramma’s voor mantelzorgers kunnen de opname van patiënten met dementie uitstellen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Christian Bakker. De programma’s zijn gericht… Lees verder>>

38. 220.000 Mantelzorgers voelen zich zwaarbelast

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg.Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder 50-… Lees verder>>

37. Bijstandsgerechtigden geven respijtzorg in Spijkenisse

Bijstandsgerechtigden die mantelzorgers ondersteunen. In Spijkenisse kozen de gemeente en diverse aanbieders ervoor om bijstandsgerechtigden te trainen tot vrijwillige respijtzorger. ‘Zo kun je… Lees verder>>

36. Gevreesde effecten gehandicaptenvervoer komen uit

Tot haar grote spijt moet de VGN constateren dat de gevreesde effecten van de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer van 113 miljoen euro werkelijkheid aan het worden zijn. Steeds meer instellingen… Lees verder>>

35. Pgb-houders massaal verstoken van zorg

Mensen die minder dan tien uur zorg in de week nodig hebben verliezen in 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb).Het overgrote deel van hen kan geen gepaste vervangende zorg vinden bij instellingen, zo… Lees verder>>

34. Extra huurverhoging niet voor chronisch zieken en gehandicapten

Minister Blok heeft toegezegd bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging een hardheidsclausule op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten. Huurders met een handicap of chronische… Lees verder>>

33. Ouderen en gehandicapten ontzien

Het merendeel van de Nederlandse bevolking vindt dat ouderen en gehandicapten bij bezuinigingen in de zorg moeten worden ontzien. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, dat wordt gepresenteerd tijdens… Lees verder>>

32. Wordt u de dupe van de 10-uursmaatregel?

42.000 budgethouders verliezen per 1 januari 2014 hun pgb. De 10-uursmaatregel is voor hen een regelrechte ramp.Zij hebben enkel en alleen een indicatie voor Begeleiding voor minder dan 10 uur per week… Lees verder>>

31. Pgb maximaal 13 weken in EU-landen; zorg in natura geen limiet

Per 1 januari 2013 kunnen Awbz-verzekerden nog maar voor 13 kalenderweken Awbz-zorg inkopen in het buitenland.Naar nu blijkt is deze Awbz-regel voor zorg in landen binnen de EU (Europese Unie) aangepast:… Lees verder>>

30. Mantelzorgers willen meer van zorgverzekeraar

Ongeveer de helft van de mantelzorgers vindt dat er bij de ondersteuning van mantelzorgers een rol is weggelegd voor de zorgverzekeraar. Toch heeft bijna geen van hen hierover ooit contact gezocht met… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 >