Nieuws

62. Onlime training Omgaan met Dementie

Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met het Trimbos Instituut een online training voor mantelzorgers gemaakt rond het omgaan met dementie van een naaste. De website: "Een van de kenmerken van dementie… Lees verder>>

61. Mantelzorg 'tot de dood ons scheidt'?

Wat doe je als je partner ziek wordt en je zelf al op leeftijd bent? Oudere mantelzorgers voelen zich zwaar overbelast, maar blijven onophoudelijk voor hun geliefde zorgen. Hulp laten ze nauwelijks toe.… Lees verder>>

60. Wat werkt bij mantelzorg

Het nieuwste dossier van Movisie gaat over ondersteuning van mantelzorgers, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan respijtzorg. In het kort: - Wie is mantelzorger? - Welke factoren bepalen behoefte… Lees verder>>

59. Mantelzorgboete gaat definitief niet door

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering.Dat zou gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, zo is bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.Bron… Lees verder>>

58. Bijna 40 procent mantelzorgers dementerende depressief

De druk voor mantelzorgers kan zwaar zijn. Zeker als zij zorgen voor een familielid met dementie. Bijna veertig procent van deze mantelzorgers ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen.… Lees verder>>

57. FNV: Meer ondersteuning van werkende mantelzorgers nodig

Het CBS kwam onlangs met cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben.57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen.Met het oog op de vergrijzing… Lees verder>>

56. Mantelzorgboete wordt gecompenseerd in gemeente Den Bosch

Inwoners van Den Bosch die een mantelzorgboete opgelegd krijgen, kunnen daarvoor gecompenseerd worden door de gemeente. Zo’n boete wordt opgelegd wanneer zorgverleners of zorgontvangers om medische… Lees verder>>

55. Gun de mantelzorger minder regels, minder formulieren en meer vertrouwen

Deze oproep doet Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, in een ingezonden brief aan het Financieel Dagblad.Mantelzorgers zijn 3 uur per week bezig met regelzaken. ‘Dat hebben we te danken aan… Lees verder>>

54. Mantelzorger voelt zich tegengewerkt door instanties

Mensen moeten langer thuis wonen. Dat past binnen het huidige kabinetsbeleid. Toch ervaart bijna een kwart van de Nederlandse mantelzorgers tegenwerking van instanties en gemeenten op het gebied van wonen.… Lees verder>>

53. Mantelzorger als samenwerkingspartner in de zorg

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, moeten zij vaker terugvallen op hun naasten als zij bepaalde dingen niet meer kunnen.Ook krijgen zij vroeg of laat te maken met professionele zorgverleners.Hoe… Lees verder>>

52. Minderjarige Pgb-houders niet aansprakelijk voor schuld

Minderjarige pgb-houders die door toedoen van hun ouders of vertegenwoordigers een schuld hebben bij het zorgkantoor worden hier met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in beginsel niet meer voor… Lees verder>>

51. Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

Schulden, armoede en de toegang tot voorzieningen. Volgens de Nationale ombudsman zijn dat een aantal van de belangrijkste thema’s die de komende jaren aandacht verdienen. ‘Wanneer de overheid… Lees verder>>

50. Draai het eens om

Aan de slag met morele dilemma's in de mantelzorg Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma's. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. Wat voor jou de beste… Lees verder>>

49. Mantelzorg ten koste van geluk

Bijna een op de acht mantelzorgers is ongelukkig. Zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 4,7, blijkt uit onderzoek. Ter vergelijking: de gemiddelde Nederlander geeft zijn eigen leven een 7,6.… Lees verder>>

48. Privacy online zelftests niet goed afgeschermd

Gerenommeerde bedrijven bieden medische zelftests aan via internet. Handig!Totdat je ontdekt dat je gegevens op straat liggen, omdat de beveiliging van deze websites niet in orde is.De Consumentenbond… Lees verder>>

47. Gebruik van Wmo-voorzieningen stijgt

Meer mensen doen een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Dat blijkt uit cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.Naarmate de gemeente groter is, neemt het beroep op voorzieningen… Lees verder>>

46. Ruim 1 miljoen mensen krijgt onvoldoende zorg

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning. De meesten krijgen hulp uit het sociale netwerk. Een op twaalf mensen vindt dat ze onvoldoende zorg en ondersteuning krijgt. Dat blijkt uit de kerncijfers… Lees verder>>

45. Geen overuren voor mantelzorger

Een cliënt met een persoonsgebonden budget schrijft aan staatssecretaris Van Rijn dat hij zijn dochter overuren wil uitbetalen vanuit het pgb. Zij verricht meer mantelzorg dan de betaalde 40 uur.… Lees verder>>

44. Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten… Lees verder>>

43. Een op zeven mantelzorgers vindt zichzelf zwaarbelast

Een op de zeven mantelzorgers geeft aan de zorg voor familie of bekenden zwaar of zeer zwaar belastend te vinden, of zelfs overbelastend. Deze groep geeft op gemiddeld 28 uur per week aan mantelzorg te… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 >  Last