Nieuws

77. Rapport combinatie arbeid en mantelzorg

De combinatie van arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven. Dit blijkt uit de publicatie Werk en mantelzorg; kwaliteit van leven en… Lees verder>>

76. Mantelzorgmakelaar bij Nieuwsuur

Loop je hopeloos vast bij het regelen van zorg voor je zieke ouder of kind? Word je van het ene loket naar het andere verwezen? Dan ben je zeker niet de enige. De weg vinden in het zorgmoeras is niet… Lees verder>>

75. Vrienden en buren niet geschikt om voor je te zorgen

In de participatiemaatschappij stimuleren politici dat we voor elkaar zorgen. Maar is het redelijk om dat van vrienden, buren en kennissen te verwachten? Hoe ver willen zij gaan in hun ondersteuning?… Lees verder>>

74. 10 Groepen Mantelzorgers

Mantelzorg is er in vele soorten en maten. De grote groep mantelzorgers die ons land kent is een divers gezelschap. Het is belangrijk om deze groepen te onderscheiden omdat op deze groepen specifieke… Lees verder>>

73. Vast Wmo-tarief per 1 januari 2019

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen betaalt dan een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Er… Lees verder>>

72. Mezzo wil af van term 'Betaalde mantelzorg'

De afgelopen jaren signaleert Mezzo een forse toename van het gebruik van de term ‘betaalde mantelzorg’ door commerciële partijen. Mezzo wil dat ze met deze benaming stoppen. Het is geen… Lees verder>>

71. Eigen bijdrage Wmo voor iedereen gelijk

Mensen die gebruikmaken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan in de toekomst allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen 17,50 euro per vier… Lees verder>>

70. Conferentie Jonge Mantelzorgers

Naar schatting is 6% van de jongeren in Nederland mantelzorger. Bij ruim de helft van de jongeren heeft het zieke gezinslid een lichamelijke aandoening, maar ook psychische aandoeningen en een combinaties… Lees verder>>

69. Taboe op mantelzorg in Sociaal Domein

Waar landelijk gezien één op de zes werknemers mantelzorger is, zijn dat er binnen de sector zorg en welzijn één op de vier. Zij doen dus privé wat ze ook in hun werk… Lees verder>>

68. Samenwerking BMZM en Mezzo

Mezzo koppelt mantelzorgers met complexe regeldruk direct aan een gekwalificeerde mantelzorgmakelaar in de buurt, die de regeldruk overneemt én de financiering voor een makelaar uit handen neemt.Dit… Lees verder>>

67. Onvoldoende vertrouwen in mantelzorgers

Er moet een einde komen aan het ontmoedigen van zorgen voor een ander. Door de huidige wet- en regelgeving ondervinden mantelzorgers veel te veel tegenwerking. Steeds vaker krijgt Mezzo hier meldingen… Lees verder>>

66. Lagere eigen bijdrage langdurige zorg 2018

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018.De… Lees verder>>

65. CRvB wijst Pgb af vanwege mantelzorg

De Centrale Raad van Beroep vindt dat de gemeente terecht een aanvraag om individuele begeleiding Wmo 2015 heeft afgewezen. Dit omdat de door de zorgvrager ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid… Lees verder>>

64. Niet alle gemeenten helpen mantelzorgers

Mensen die hun naaste dichtbij willen helpen en kiezen om te gaan samenwonen, worden in lang niet alle gemeenten ondersteund. De ene gemeenten hanteert bijvoorbeeld de kostendelersnorm, de andere niet.… Lees verder>>

63. Mantelzorgers weten weinig over Wmo-ondersteuning bij verstandelijke beperking

Gemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning, maar de meerderheid van familieleden of andere mantelzorgers van iemand met een verstandelijke beperking weet dit niet. Zij zijn ook niet allemaal… Lees verder>>

62. Onlime training Omgaan met Dementie

Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met het Trimbos Instituut een online training voor mantelzorgers gemaakt rond het omgaan met dementie van een naaste. De website: "Een van de kenmerken van dementie… Lees verder>>

61. Mantelzorg 'tot de dood ons scheidt'?

Wat doe je als je partner ziek wordt en je zelf al op leeftijd bent? Oudere mantelzorgers voelen zich zwaar overbelast, maar blijven onophoudelijk voor hun geliefde zorgen. Hulp laten ze nauwelijks toe.… Lees verder>>

60. Wat werkt bij mantelzorg

Het nieuwste dossier van Movisie gaat over ondersteuning van mantelzorgers, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan respijtzorg. In het kort: - Wie is mantelzorger? - Welke factoren bepalen behoefte… Lees verder>>

59. Mantelzorgboete gaat definitief niet door

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering.Dat zou gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, zo is bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.Bron… Lees verder>>

58. Bijna 40 procent mantelzorgers dementerende depressief

De druk voor mantelzorgers kan zwaar zijn. Zeker als zij zorgen voor een familielid met dementie. Bijna veertig procent van deze mantelzorgers ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen.… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 >  Last