Beantwoording Kamervragen mantelzorgmakelaar

Naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzending van de NOS: 'Mantelzorgmakelaar trekt mensen tegen betaling uit zorgmoeras' zijn enkele Kamervragen gesteld, waaronder:

Kunt u aangeven wat het verschil is tussen een ‘mantelzorgmakelaar’ en de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ waar cliënten binnen zowel de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Zorgverzekeringswet (Zvw) recht op hebben?

 

Bron en meer info: Rijksoverheid