Eigen bijdrage Wmo voor iedereen gelijk

Mensen die gebruikmaken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan in de toekomst allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen 17,50 euro per vier weken.

Op dit moment hangt de eigen bijdrage af van iemands inkomen en het eventuele vermogen. Dat onderscheid verdwijnt vanaf volgend jaar.

 

Bron en meer info: Zorg+Welzijn