Eigen bijdrage huishoudelijke hulp tijdelijk lager

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen wanneer ze gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) wordt tijdelijk verlaagd. Gemeenten kunnen met geld van het Rijk de eigen bijdragen voor hulp verlagen tot 5 euro per uur.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft dit laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel van de verlaging is dat het financieel aantrekkelijker wordt om de toelage te gebruiken en daarmee ook de huishoudelijke hulp te houden.

 

Bron en meer info: Zorg+Welzijn