CRvB wijst Pgb af vanwege mantelzorg

De Centrale Raad van Beroep vindt dat de gemeente terecht een aanvraag om individuele begeleiding Wmo 2015 heeft afgewezen. Dit omdat de door de zorgvrager ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie worden weggenomen of verminderd met de door zijn partner verleende mantelzorg.


Bron en volledige uitspraak: Centrale Raad van Beroep