Conferentie Jonge Mantelzorgers

Naar schatting is 6% van de jongeren in Nederland mantelzorger. Bij ruim de helft van de jongeren heeft het zieke gezinslid een lichamelijke aandoening, maar ook psychische aandoeningen en een combinaties komen voor.  Vaak gaat het om een ziek gezinslid uit lage sociaal economische groepen, migranten en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd.

 

Bron en verslag conferentie: Movisie