Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving

Enkele conclusies uit het themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken:

- Nederlanders zijn steeds drukker met het totaal van betaalde en onbetaalde arbeid.
- Werkende mantelzorgers hebben gemiddeld meer last van psychische vermoeidheid dan niet-zorgende werknemers. Ziekteverzuim stijgt na oppakken van mantelzorg.
- Werknemers zijn niet altijd op de hoogte van verlofregelingen of durven dit niet aan te vragen.
- Laagopgeleiden en ZZP-ers hebben minder toegang tot arbeid- en zorgregelingen dan hoogopgeleiden.
- Overheidsbeleid komt niet overeen met de opvattingen van burgers over zorg.

 

Bron en meer info: Sociaal en Cultureel Planbureau