Samenwerking BMZM en Mezzo

Mezzo koppelt mantelzorgers met complexe regeldruk direct aan een gekwalificeerde mantelzorgmakelaar in de buurt, die de regeldruk overneemt én de financiering voor een makelaar uit handen neemt.
Dit door de samenwerking tussen Mezzo en de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Belangrijk, want regeldruk onder mantelzorgers is niet zonder risico, blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel. In de groep die aangeeft problemen te hebben met het zelf uitvoeren van de administratie en/of regeltaken, is de overbelasting die zij ervaren, dubbel zo hoog als bij hen die het wél lukt om de taken te doen.

 

Bron en meer info: Mezzo