Hoe ondersteunt u overbelaste allochtone mantelzorgers?

Allochtone mantelzorgers lopen meer risico op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.

Verschillende onderzoeken doen aanbevelingen om de lasten van geïsoleerde allochtone mantelzorgers te verlichten en hun isolement te doorbreken. Wij geven hier de belangrijkste adviezen voor hulpverleners, gemeenten en migrantenorganisaties. Let wel: deze aanbevelingen slagen pas wanneer deze drie partijen verbindingen leggen en onderling samenwerken.

 

Bron en meer info: KIS