STOC en Taps in Zorg en Welzijn maken innovatief Opleidingshuis Mantelzorgondersteuning

STOC en Taps in Zorg en Welzijn zijn medio 2015 een intensieve samenwerking aangegaan om passende oplossingen te kunnen bieden voor de professional op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Het veld van zorg, wonen en welzijn is in enorm in beweging en daardoor nemen de problemen van  mantelzorgers in complexiteit toe. Dit stelt ook andere eisen aan de ondersteuning aan mantelzorgers. Veranderde wet- en regelgeving, een sterk veranderend zorglandschap en de maatschappelijke veranderingen vragen om meer en andere kennis van de mantelzorgondersteuner.

Door samen te werken, is 18 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van Casemanagement Mantelzorg en Mantelzorgmakelaarschap samengevoegd en heeft dit geleid tot een innovatief Opleidingshuis op het gebied Mantelzorgondersteuning.
In het Opleidingshuis zijn alle opleidingen op het gebied van Mantelzorgondersteuning ondergebracht. Niet alleen de modulair opgebouwde Post HBO-opleidingen tot Casemanager Mantelzorg en Mantelzorgmakelaar, maar ook diverse specialisaties zoals een verdieping over Rouw en Verlies, Familiezorg, Dementie en Mantelzorg, Mantelzorg voor huisartsenpraktijken en Begeleiding van vrijwilligers.

Voor meer informatie verwijzen wij naar STOC (Opleidingshuis Mantelzorgondersteuning).

STOC is een toonaangevend trainings- en opleidingsinstituut in de sector zorg en welzijn dat al sinds 1996 in de sector actief is.
Taps in Zorg en Welzijn is de bedenker en ontwikkelaar van het beroep mantelzorgmakelaar en de opleiding hiertoe, alsmede een trainingsorganisatie voor de sector zorg en welzijn.

Met de opleidingen uit ons Opleidingshuis wordt of blijft u de professional op het gebied van Mantelzorgondersteuning.