10 Groepen Mantelzorgers

Mantelzorg is er in vele soorten en maten. De grote groep mantelzorgers die ons land kent is een divers gezelschap. Het is belangrijk om deze groepen te onderscheiden omdat op deze groepen specifieke aandachtspunten gelden. In totaal onderscheidt Movisie 10 groepen:

  • Jonge mantelzorgers
  • Oudere mantelzorgers
  • Werkende mantelzorgers
  • Mantelzorgers met een migratieachtergrond
  • Mantelzorgers van mensen met dementie
  • Mantelzorgers van mensen met psychische aandoeningen en/of verslaving
  • Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking
  • Mantelzorgers van zorgintensieve kinderen
  • Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase

Bron en meer informatie: Movisie