Nieuws

104. De werkende duizendpoot

In Nederland combineren veel werkenden betaald werk met zorgen of leren. Vaak gaat dit goed, maar soms ervaren werkenden barrières op het werk waardoor ze minder kunnen zorgen en leren dan ze zouden… Lees verder>>

103. Groeiende vraag komt vaker neer op mantelzorger met werk

Om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, wordt in de toekomst naar verwachting steeds vaker een beroep gedaan op mensen die mantelzorg verlenen en daarnaast werken. Om ervoor te zorgen dat deze groep… Lees verder>>

102. Tarieven pgb in Wlz en Zvw aangepast

Zoals elk jaar worden de tarieven voor het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 januari aangepast. Dit keer met hogere indexering (aanpassing aan de prijsstijgingen)… Lees verder>>

101. Ontspoorde mantelzorg

Ontspoorde mantelzorg bij ouderen wordt soms - ten onrechte - gezien als ouderenmishandeling, omdat het kan leiden tot psychische of lichamelijke mishandeling, of verwaarlozing. Maar ontspoorde mantelzorg… Lees verder>>

100. Mantelzorg en werk: samenspel van dingen

In Nederland zijn er zo'n 5 miljoen mantelzorgers. 55% van deze groep is vrouw. Wie zijn deze vrouwen? Hoe ziet hun leven eruit en hoe denken zij over de verdeling van zorg voor hun naasten en werk? Movisie… Lees verder>>

99. Wijzigingen pgb in Wlz

De tarieven gaan in 2022 omhoog en extra zorgkosten die er soms zijn worden nu ook in de wet goed afgesproken. Ook kan men het pgb inzetten bij een wooninitiatief dat in de tussentijd is overgestapt naar… Lees verder>>

98. Keuze ongehuwden AOW terugdraaien

Woon je ongewild gescheiden van je partner? Bijvoorbeeld omdat je man of vrouw in een verpleeghuis woont? Dan kun je je AOW voor gehuwden wijzigen naar een AOW voor ongehuwden. Dit is een hogere AOW.… Lees verder>>

97. Zorgen voor je vader is niet zielig

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. De Kinderombudsman zegt dat 1 op de 4 kinderen opgroeit in een gezin waarin een gezinslid zorg nodig heeft. Niet al die kinderen zijn… Lees verder>>

96. AOW met partner in zorginstelling

Woont u of uw partner in een zorginstelling en krijgt u of uw partner een AOW? Dan kunt u bij de SVB uw AOW voor gehuwden veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Als u daarvoor kiest, dan krijgt u een… Lees verder>>

95. Niet-geleverde zorg doorbetalen en bijhouden

Sinds de tweede coronagolf kunnen budgethouders zorg doorbetalen die niet is geleverd vanwege corona. Deze regeling geldt van 1-10-2020 t/m 31-12-2021. Je kunt doorbetalen bij een pgb uit de Wmo, de Jeugdwet… Lees verder>>

94. Wat doen zorgverzekeraars voor mantelzorgers in 2021

Biedt een zorgverzekeraar vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor mantelzorgmakelaar of cursus? MantelzorgNL zette het voor u op een rij. Opvallend in 2021: U kunt nu uit meerdere organisaties… Lees verder>>

93. Dagbehandeling in groepsverband bij ouderen en mensen met NAH in basisverzekering

Wijziging in het basispakket: vanaf 2021 wordt de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed vanuit de basisverzekering. Tot die tijd is hier een subsidieregeling… Lees verder>>

92. Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers

Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. In het onderzoek worden de ontwikkelingen in de informele hulp tussen… Lees verder>>

91. Een op vijf scholieren woont samen met langdurig ziek gezinslid

Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid en gezondheids. Ze ervaren psychosomatische klachten en schooldruk. Het opgroeien met ziekte blijkt meer van invloed… Lees verder>>

90. 7 Tools om het gesprek met mantelzorgers aan te gaan

Elke mantelzorgsituatie is anders en mensen kunnen verschillende wensen en behoeften hebben om het mantelzorgen vol te houden. Een goed gesprek voeren is daarbij belangrijk. Er zijn verschillende tools… Lees verder>>

89. Waarom werkgevers zich zorgen moeten maken om mantelzorgers

Mantelzorg is een groeiend maatschappelijk thema dat ook de werkomgeving raakt. Steeds vaker moeten mensen werk en mantelzorgtaken combineren, wat gevolgen kan hebben voor hun inzetbaarheid. Werkgevers… Lees verder>>

88. Abonnementstarief Wmo 2020

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo. De overheid… Lees verder>>

87. Badkamerverbouwing algemeen gebruikelijke voorziening?

Gemeente moet aanpassing verouderde badkamer betalen. Verbouwing is geen 'algemeen gebruikelijke voorziening' onder de Wmo 2015 De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde dat het college, naar aanleiding… Lees verder>>

86. Zorg van gemeenten steekt slecht af bij medische zorg

Mensen met een beperking zijn doorgaans tevreden over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut. Het aantal mensen met een beperking dat tevreden is over de ondersteuning die… Lees verder>>

85. Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar

Met de inzet van huishoudelijke hulp, voorkom je duurdere verpleeghuiszorg, dat is de conclusie van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Wat als zorg wegvalt’.Nog nooit… Lees verder>>
 1 2 3 >  Last