Nieuws

97. Zorgen voor je vader is niet zielig

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. De Kinderombudsman zegt dat 1 op de 4 kinderen opgroeit in een gezin waarin een gezinslid zorg nodig heeft. Niet al die kinderen zijn… Lees verder>>

96. AOW met partner in zorginstelling

Woont u of uw partner in een zorginstelling en krijgt u of uw partner een AOW? Dan kunt u bij de SVB uw AOW voor gehuwden veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Als u daarvoor kiest, dan krijgt u een… Lees verder>>

95. Niet-geleverde zorg doorbetalen en bijhouden

Sinds de tweede coronagolf kunnen budgethouders zorg doorbetalen die niet is geleverd vanwege corona. Deze regeling geldt van 1-10-2020 t/m 31-12-2021. Je kunt doorbetalen bij een pgb uit de Wmo, de Jeugdwet… Lees verder>>

94. Wat doen zorgverzekeraars voor mantelzorgers in 2021

Biedt een zorgverzekeraar vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor mantelzorgmakelaar of cursus? MantelzorgNL zette het voor u op een rij. Opvallend in 2021: U kunt nu uit meerdere organisaties… Lees verder>>

93. Dagbehandeling in groepsverband bij ouderen en mensen met NAH in basisverzekering

Wijziging in het basispakket: vanaf 2021 wordt de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed vanuit de basisverzekering. Tot die tijd is hier een subsidieregeling… Lees verder>>

92. Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers

Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. In het onderzoek worden de ontwikkelingen in de informele hulp tussen… Lees verder>>

91. Een op vijf scholieren woont samen met langdurig ziek gezinslid

Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid en gezondheids. Ze ervaren psychosomatische klachten en schooldruk. Het opgroeien met ziekte blijkt meer van invloed… Lees verder>>

90. 7 Tools om het gesprek met mantelzorgers aan te gaan

Elke mantelzorgsituatie is anders en mensen kunnen verschillende wensen en behoeften hebben om het mantelzorgen vol te houden. Een goed gesprek voeren is daarbij belangrijk. Er zijn verschillende tools… Lees verder>>

89. Waarom werkgevers zich zorgen moeten maken om mantelzorgers

Mantelzorg is een groeiend maatschappelijk thema dat ook de werkomgeving raakt. Steeds vaker moeten mensen werk en mantelzorgtaken combineren, wat gevolgen kan hebben voor hun inzetbaarheid. Werkgevers… Lees verder>>

88. Abonnementstarief Wmo 2020

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo. De overheid… Lees verder>>

87. Badkamerverbouwing algemeen gebruikelijke voorziening?

Gemeente moet aanpassing verouderde badkamer betalen. Verbouwing is geen 'algemeen gebruikelijke voorziening' onder de Wmo 2015 De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde dat het college, naar aanleiding… Lees verder>>

86. Zorg van gemeenten steekt slecht af bij medische zorg

Mensen met een beperking zijn doorgaans tevreden over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut. Het aantal mensen met een beperking dat tevreden is over de ondersteuning die… Lees verder>>

85. Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar

Met de inzet van huishoudelijke hulp, voorkom je duurdere verpleeghuiszorg, dat is de conclusie van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Wat als zorg wegvalt’.Nog nooit… Lees verder>>

84. Forse toename aantal mantelzorgers met baan verwacht

Werknemers die een baan combineren met mantelzorg lopen het risico om zelf uit te vallen. Werkgevers moeten hierop bedacht zijn. De groep werkende mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen… Lees verder>>

83. In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor ouderen

Minder mensen die mantelzorg kunnen bieden en relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in… Lees verder>>

82. Een op vier jongeren is mantelzorger

Eén op de vier jongeren onder de achttien is mantelzorger voor een broer, zus of ouder, volgens 'Opgroeien met zorg' van Mezzo. Mantelzorg beleid gaat meestal uit van oudere, partners die de mantelzorg… Lees verder>>

81. Studie en mantelzorg uitdaging

Uit onderzoek van het Expertiselab Jonge Mantelzorgers weten we dat zo’n zes à zeven procent van de studenten op het hbo of de universiteit hulp geeft aan een zieke naaste. Die combinatie… Lees verder>>

80. Hulp uit sociaal netwerk via pgb

Per 1 mei moeten alle pgb-houders voldoen aan de Wet minimumloon (Wml) óf gebruik maken van de nieuwe regeling Hulp uit sociaal netwerk (HUS). In een eind 2018 verzonden ledenbrief werd al ingegaan… Lees verder>>

79. Kwart krijgt te weinig pgb om zorgverlener te betalen

Een kwart van de mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) beheert – geld om zelf zorgverleners te regelen – kan met het bedrag te weinig zorg of hulp inkopen. De tarieven zijn soms zo… Lees verder>>

78. Beantwoording Kamervragen mantelzorgmakelaar

Naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzending van de NOS: 'Mantelzorgmakelaar trekt mensen tegen betaling uit zorgmoeras' zijn enkele Kamervragen gesteld, waaronder: Kunt u aangeven wat het verschil is… Lees verder>>
 1 2 3 >  Last