Nieuws

69. Mantelzorg niet verplicht in Wet Landurige Zorg

De inzet van de ‘sociale omgeving’ van een cliënt is niet verplichtend. Verder moet de cliënt toestemming geven om zijn gegevens over Wmo-ondersteuning door te geven aan uitvoerders… Lees verder>>

68. Peiling: mantelzorger vestigt hoop op nieuw gemeentebestuur

Mantelzorgers willen dat gemeenten meer doen aan het voorkomen van grotere druk op mantelzorgers. Ook moeten gemeenten intensiever mantelzorgers betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die… Lees verder>>

67. Participatiewet geen voorliggende voorziening Wmo

De Participatiewet is geen aan de Wmo 2015 voorliggende voorziening: de Participatiewet moet, net als de huidige WWB, beschouwd worden als het vangnet van de sociale zekerheid. Dat blijkt uit de Kamerbrief… Lees verder>>

66. Hoe ziet de Wmo-ondersteuning 2015 er uit?

Vanaf 2015 gaat de gemeente de ondersteuning en begeleiding aan huis leveren. Nu valt de begeleiding nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, maar daar valt vanaf volgend jaar alleen nog de… Lees verder>>

65. Werkstress vooral bij flexwerkers en mantelzorgers

Wie het beste met zichzelf en de collega’s voorheeft voor het nieuwe jaar, doet er goed aan te letten op werkstress. Eenderde van het ziekteverzuim onder werknemers is het gevolg van stress op het… Lees verder>>

64. Grote verschillen in thuishulp tussen gemeenten

Minder uren, hogere eigen bijdrage en zelfs uitsluiting van hulp. Gemeenten gebruiken zeer verschillende methoden om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in 2015 uit te werken. Dat blijkt uit een… Lees verder>>

63. Thuiszorg en mantelzorg werken nauwelijks samen

Kwetsbare thuiswonende ouderen krijgen vaak zorg van zowel mantelzorgers als thuiszorgmedewerkers. Van samenwerking is echter nauwelijks sprake; veel mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers overleggen niet… Lees verder>>

62. Ook verlof voor mantelzorg aan vrienden

Wie voor een zieke vriend of bekende zorgt, krijgt in de toekomst recht op zorgverlof.Nu is zorgverlof alleen mogelijk als iemand moet zorgen voor een partner, kind of ouder, maar het kabinet gaat dat… Lees verder>>

61. De beste zorgverzekeraar voor mantelzorgers?

Wilt u weten of uw zorgverzekeraar hart heeft voor mantelzorgers? Bekijk dan het vergelijkingsoverzicht voor aanvullende zorgverzekering 2014 dat de Consumentenbond voor Mezzo uitvoerde. In de basisverzekering… Lees verder>>

60. Helft ouderen heeft moeite met vragen om hulp

De helft van de ouderen doet geen beroep op mantelzorg omdat zij denken dat de familie te druk is om te helpen. Ook zijn ouderen vaak bang tot last te zijn. Dat blijkt uit een enquete van de Nationale… Lees verder>>

59. Vermogenstoets bij aanvraag Wmo-voorziening verboden

Gemeenten mogen voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Dat blijkt uit drie uitspraken die de Centrale Raad… Lees verder>>

58. Plaatsen mantelzorgwoning vereenvoudigd

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger… Lees verder>>

57. Oppassen voor overbelasting mantelzorger

Het kabinet wil waken voor overbelasting van de inmiddels ruim 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland, die zorgtaken uitvoeren voor familie of naasten. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid… Lees verder>>

56. Persoonlijke verzorging niet naar gemeenten

Niet gemeenten, maar zorgverzekeraars worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor persoonlijke verzorging. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft besloten verzorging en verpleging in één… Lees verder>>

55. Toenemend wantrouwen tussen mantelzorgers en instanties

Er is veel onduidelijkheid over de toekomst van de zorg. Niet alleen bij mantelzorgers, maar ook bij overheden, zorginstellingen en woningcorporaties. Mezzo constateert een toenemende neiging om de zorg… Lees verder>>

54. AWBZ wordt LIZ

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft het conceptontwerp van de nieuwe wet die in de plaats komt van de ‘kern-AWBZ’ openbaar gemaakt. De werktitel hiervan is Wet Langdurig Intensieve… Lees verder>>

53. Raad voor de Rechtspraak maakt gehakt van nieuwe Wmo

Het wetsvoorstel dat de langdurige zorg vanaf 2015 regelt, leidt tot onduidelijkheid en een verminderde rechtsbescherming van mensen die zorg nodig hebben. Ook de omschrijving van de zorgplicht voor mantelzorgers… Lees verder>>

52. Woont u in een dementievriendelijke buurt?

Een dementievriendelijke buurt is een buurt waar oog en oor is voor buurtbewoners met dementie en hun mantelzorgers. Dat lijkt vanzelfsprekend maar niets is minder waar, weet Annie Oude Avenhuis van MOVISIE.… Lees verder>>

51. Koopkrachtverlies chronisch zieken groter dan gemiddeld

De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt… Lees verder>>

50. VNG wil bemiddelaar mantelzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat meer familieleden van mensen die hulp nodig hebben, naar de rechter zullen stappen om zorg voor hen af te dwingen. De vereniging wil daarom een… Lees verder>>
 1 2 3 >  Last