Mijn werk


Kenmerkend voor werknemers met mantelzorgtaken is dat men collega's niet wil lastigvallen met de zorgtaken thuis. Mantelzorgers willen op het werk gelijk aan anderen functioneren en er sociale contacten opdoen.

De zorg thuis kost veelal vrije dagen. En als deze vrije dagen opraken, kan het gebeuren dat de mantelzorger zich zelf ziekmeldt. Daarnaast kan het voorkomen dat er tijdens werktijd naar huis of naar instanties gebeld moet worden. Veel instanties in de zorgwereld hebben immers openingstijden die onder werktijd liggen.
Kortom: de regeltaken rond de zorg thuis kunnen leiden tot stress-situaties op het werk en grijs verzuim.
 
De mantelzorgmakelaar kan de werkgever informeren over mantelzorg en bemiddelen bij mogelijke oplossingen om (grijs) verzuim te voorkomen of te bekorten.