Mijn voorzieningen


 

 

 

 

Er zijn voorzieningen voor mantelzorgers die de lasten kunnen verminderen.

Vaak zijn deze dringend nodig, bijvoorbeeld:

  • woningaanpassingen
  • mogelijkheden voor vervangende zorg
  • aanvullende zorg thuis
  • respijtzorg
  • zorgverlof of
  • aangepaste werktijden.

Vooral als de mantelzorger niet goed de weg weet in het ingewikkelde stelsel van deze voorzieningen, kost het verkrijgen ervan veel tijd en energie.
De belangrijkste taak van de mantelzorgmakelaar is dan ook het overnemen van deze regeltaken van de mantelzorger.