Mantelzorgcompliment


 

 

Tot 2015 keerde de landelijke overheid het mantelzorgcompliment uit via de SVB. Het was een blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn.

Met ingang van 2015 zijn de gelden voor het mantelzorgcompliment overgeheveld naar de afzonderlijke gemeenten. Elke gemeente krijgt een bepaald budget per jaar, waarmee zij mantelzorgers kunnen ondersteunen. Op welke manier dat gebeurt, mag elke gemeente zelf bepalen.

Het mantelzorgcompliment wordt daarom niet in elke gemeente aan mantelzorgers uitbetaald. Als er al wel een bedrag is dat werd uitbetaald, dan is dat in die gemeenten ook verschillend. Dit kan variëren van 50-200 euro.

Veel gemeenten keren een compliment uit in de vorm van waardebonnen die de mantelzorgers vrij kunnen besteden of kunnen uitgeven bij bedrijven die zich voor deze actie bij de gemeente hebben aangemeld.

Weer andere gemeenten trakteren mantelzorgers op een dagje uit, een gezamenlijke maaltijd, andere vormen van ontspanning zoals film of toneel en gratis cursussen.

Helaas zijn er ook gemeenten waarbij het mantelzorgcompliment niet in het beleid is opgenomen. Mogelijk wordt hier voor andere vormen van ondersteuning of waardering gekozen.