Mantelzorg in Nederland


Publicatie 'Bijzondere Mantelzorg'
Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek
SCP, 2012

 

 • Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zijn gemiddeld zwaarder belast dan mantelzorgers van ouderen
 • De mantelzorg aan deze groepen is vaak intensiever, complexer en langer
 • De sociale netwerken van deze mantelzorgers zijn vaak klein. De zorg kan niet eenvoudig met anderen worden gedeeld
 • Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen voelen zich niet betrokken bij de zorgverlening door professionals
 • De door gemeenten geboden mantelzorgondersteuning sluit in veel gevallen niet aan bij de wensen en behoeften van deze groepen mantelzorgers. Zij maken daarom weinig gebruik van dit ondersteuningsaanbod
 • De mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zit al aan haar grenzen. Een groter beroep op de sociale netwerken van deze mantelzorgers is daarom niet realistisch en zal tot overbelasting van de mantelzorgers zelf leiden.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau samen met de Hogeschool van Amsterdam uitvoerde.

Lees de hele publicatie (pdf) van het Sociaal en Cultureel Planbureau
 


Publicatie 'Mantelzorg uit de Doeken'
SCP, 2010

 

Van de 3,5 miljoen mantelzorgers gaven:

 • 2,7 miljoen hulp aan chronisch zieken, tijdelijk zieken of stervenden.
 • De overige 760.000 gaven hulp vanwege andere gezondheidsredenen, zoals ouderdomsproblemen.
 • Bijna 1 miljoen gaven uitsluitend hulp aan een persoon met een chronische ziekte of een handicap.
 • Bijna 600.000 gaven uitsluitend hulp aan iemand die minimaal twee weken hulp nodig had vanwege een tijdelijke ziekte, ongeval of ziekenhuisopname.
 • Circa 70.000 gaven uitsluitend hulp aan een persoon die thuis is overleden en die ook thuis is verpleegd.

Het is bekend dat het verlenen van hulp op den duur kan leiden tot een zware (fysieke, psychische of tijd) belasting van de mantelzorger.
In 2008 voelden ruim 450.000 mantelzorgers van 18 jaar of ouder zich ernstig belast.

De sociale relatie tussen hulpbehoevenden en mantelzorgers die langdurig en/of intensief hulp geven, is als volgt verdeeld:

 • 1.050.000 (schoon)ouder
 • 470.000 partner
 • 420.000 vrienden, kennissen, buren, collega's
 • 390.000 ander familielid
 • 290.000 (stief/pleeg)kind

Lees de hele publicatie (pdf) van het Sociaal en Cultureel Planbureau