Links


FNV Vrouwenbond
Wil werkgevers bewustmaken van mantelzorgers binnen het bedrijf

Mezzo

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Mercer

Voor consulting, outsourcing en onderzoek, met aandacht voor mantelzorg

Per Saldo

Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)

PM Networking

Voor IT-diensten en -consultancy
Leverancier van de Mantelzorgmakelaar

Ministerie van SZW
Voor informatie over wet- en regelgeving rond sociale zaken en werkgelegenheid
Vilans
Kenniscentrum voor langdurende zorg
Ministerie van VWS
Voor informatie over wet- en regelgeving rond volksgezondheid, welzijn en sport