Links


Platform Vrijwillige Inzet

Landelijke Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. De belangenorganisatie voor vrijwilligerswerk in Nederland

 

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste

 

BMZM

Beroepsvereniging van onafhankelijke mantelzorgmakelaars/cliëntondersteuners

Per Saldo

Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)

PM Networking

Voor IT-diensten en -consultancy
Leverancier van de Mantelzorgmakelaar

Ministerie van SZW

Voor informatie over wet- en regelgeving rond sociale zaken en werkgelegenheid

Vilans

Kenniscentrum voor langdurende zorg

Ministerie van VWS

Voor informatie over wet- en regelgeving rond volksgezondheid, welzijn en sport

STOC

Opleidingsinstituut voor post-HBO-opleidingen voor professionele mantelzorgondersteuning

Zorg voor Beter

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn