Levensloopregeling - Spaarloonregeling - VitaliteitsregelingWat is er gebeurd met de levensloopregeling?
Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.

Overgangsregeling levensloopregeling
De overgangsregeling levensloopregeling maakte onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000 gespaard hadden.

Minder dan € 3.000 tegoed
Had u op 31 december 2011 minder dan € 3.000 spaartegoed? Dan is dat spaartegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Uw tegoed werd in 2013 in 1 keer uitbetaald.
U betaalde belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op uw rekening stond. Over het bedrag dat u in 2012 spaarde, betaalde u 100% belasting. Een eventuele levensloopverlofkorting werd verrekend.

Meer dan € 3.000 tegoed
Had u op 31 december 2011 ten minste € 3.000 spaartegoed? Dan had u 2 keuzes volgens de overgangsregeling:
- U nam het volledige tegoed in 2013 in 1 keer op. Dit gaf u een fiscaal voordeel: u betaalde belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Over het bedrag dat u in 2012 spaarde betaalde u 100% belasting. U mocht zelf weten waaraan u het tegoed besteedde. Hierna kon u niet opnieuw gaan sparen.
- U nam tijdens de looptijd van de regeling uw tegoed in delen op. U mocht zelf weten wanneer u dat deed en waaraan u het geld besteedde. U kon doorsparen tot 31 december 2021, het einde van de looptijd. Daarna kwam (de rest van) het spaartegoed in 1 keer vrij.

Gevolgen keuze overgangsregeling voor belasting
De verschillende keuzes binnen de overgangsregeling hadden verschillende belastingconsequenties.

80%-regeling levensloop
Als u uw levenslooptegoed in 2015 vrij liet vallen, betaalde u belasting over slechts 80% van het levenslooptegoed dat tot 31 december 2013 was opgebouwd. Voorwaarde was dat u het volledige levenslooptegoed in 1 keer opnam.

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de 80%-regeling. Als u na 2015 uw levenslooptegoed vrij laat vallen, betaalt u belasting over het hele levenslooptegoed.

Spaarloonregeling
Ook de spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Uw opgebouwde bedrag is vrijgekomen in 2012. Maar u kon uw tegoed ook laten staan. Voor het tegoed dat u op uw spaarloonrekening liet staan, blijft de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.

Vitaliteitsregeling
Enige tijd leek het erop, dat de overheid de zgn. vitaliteitsregeling zou invoeren als vervanging van de levensloop- en spaarloonregeling. Hier werd later echter van afgezien.

Bron: www.overheid.nl (januari 2016)