Feiten en cijfers


Groeiende vraag komt vaker neer op mantelzorger met werk

Om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, wordt in de toekomst naar verwachting steeds vaker een beroep gedaan op mensen die mantelzorg verlenen en daarnaast werken. Om ervoor te zorgen dat deze groep mantelzorgers dit volhoudt, is aandacht en passende ondersteuning belangrijk. Dat concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit een onderzoek naar werkende mantelzorgers.

RIVM, november 2021


Kerncijfersinformele hulp in Nederland in 2016

Informele helpers (mantelzorgers of vrijwilligers in de zorg) geven een groot deel van de hulp en ondersteuning die
mensen met een beperking nodig hebben. Maar wie zijn deze helpers en welke behoefte aan ondersteuning hebben zij?
De gegevens van deze factsheet komen uit enquête-onderzoek in 2016 onder ruim 7.000 Nederlanders van 16 jaar of ouder.

Factsheet SCP 2017


Publicatie 'Voor elkaar', SCP 2017

Dit onderzoek geeft inzicht in de informele hulp die mensen geven in verband met gezondheidsproblemen. Het gaat zowel om hulp door mensen  die elkaar al kenden voordat zij gingen helpen, zoals familie, vrienden of buren, (mantelzorgers), maar ook om vrijwilligers in de zorg of ondersteuning.

Wie helpen zij, welke hulp geven zij, waarom doen ze dat, met wie delen zij die hulp? Maar ook: wat zijn de ervaringen van deze informele helpers, hebben zij ondersteuning nodig en krijgen zij deze? En in hoeverre zijn mensen die geen informele hulp geven bereid en in staat om anderen te helpen? Is dit alles in 2016 veranderd ten opzicht van 2014?

Deze publicatie geeft, op basis van enquêtes in 2014 en 2016, antwoord op dit type vragen. Per jaar werden ruim 7000 mensen bevraagd, onder wie mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en ondersteuning en mensen die niet actief zijn als informele helper.

Bron en meer info: SCP