Feiten en cijfers


Wie zijn onze cliënten?

Op basis van de vragen en omstandigheden van onze cliënten is een cliëntprofiel gemaakt, waarvan u hieronder een beknopte versie aantreft. De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van de Mantelzorgmakelaar in de regio's Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland (samengevoegd).

De mantelzorger als cliënt

Mantelzorgers bestaan uit een zeer diverse groep van mannen, vrouwen, jong en ouder, autochtoon en allochtoon, werkend of niet (meer) werkend.
Zij zorgen over het algemeen zeer intensief voor hun naaste, die meestal in huis woont en partner of kind is.

In beide regio's is de verhouding mannen en vrouwen ongelijk; het aantal vrouwelijke mantelzorgers is groter dan het aantal mannelijke mantelzorgers.
De meeste cliënten maken deel uit van de leeftijdsgroep tussen 40 en 70 jaar.
De helft van de cliënten van de Mantelzorgmakelaar zorgt voor zijn of haar partner.
Uit landelijke onderzoeken blijkt dit een groep te zijn die vaak overbelast is door de zorg.
Veel mantelzorgers (ongeveer 60%) combineren de zorg met werk.

In Nederland bestaant al langer de vraag of de aandoening of beperking bepalend is voor de zwaarte van de zorg.
Andere, complexe factoren, maken het niet mogelijk om de zorgzwaarte aan te geven voor de mantelzorger.
Voorbeelden die de zorgtaak kunnen verzwaren zijn het vervullen van de meerdere rollen van de mantelzorger, de kwaliteit van leven, en het al dan niet in balans zijn van de mantelzorger.
De hulpvraag van mantelzorgers in alle categorieën beslaat gemiddeld drie beleidsterreinen en de belasting van mantelzorgers is vaak hoger naarmate de aandoening gecompliceerder is of als effect heeft dat er gedragsstoornissen optreden.
Het laatste heeft meestal tot gevolg dat er naast de praktische zorgtaken 24 uur per dag toezicht nodig is.
Dit beeld wordt het meest gezien bij bepaalde vormen van kanker, CVA en dementie.

 

 

 

 

Zie ook de publicatie van het SCP uit 2010: 'Mantelzorg uit de Doeken'.