Erfbelasting

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar wel bloedverwanten van elkaar? En woont u samen?

Dan bent u toch partners voor de erfbelasting als de een mantelzorg verleent aan de ander en u voldoet aan de voorwaarden voor mantelzorgers.

Mantelzorgers met notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers met een notarieel samenlevingscontract zijn partners voor de erfbelasting als ze voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting
  • De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
  • U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Mantelzorgers zonder notarieel samenlevingscontract
Voldoet u aan alle voorwaarden voor mantelzorgers, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op het zelfde adres staat ingeschreven.

Is het samenwonen tegen uw wil beëindigd?
Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de erfbelasting als het samenwonen tegen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek.

LET OP
Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders, dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.

Bron: www.belastingdienst.nl, maart 2013