Disclaimer


De inhoud van pagina's van deze site en de daaraan gekoppelde downloads zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De Mantelzorgmakelaar® en/of Truus Oud kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten en/of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Voor het gebruik of overnemen van informatie van deze site gelden de regels als beschreven op de pagina © 2011 (Copyright).