Calamiteitenverlof


Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen?

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.


Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof
In de volgende gevallen heeft u recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof:

  • als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
  • als u een wettelijke of door de overheid gedwongen regel alleen kunt uitvoeren als u vrij neemt;
  • als u door bijzondere persoonlijke situaties vrij moet nemen.

Voorbeelden van situaties waarin u recht heeft op verlof:

  • u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is;
  • uw partner moet bevallen;
  • uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
  • een direct familielid overlijdt. Het familielid is een bloedverwant van u, uw echtgenoot of uw geregistreerd partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;
  • u kunt alleen onder werktijd stemmen;
  • u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

Verlof melden bij werkgever
U meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren.
Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Andere afspraken in cao
In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteiten- of kort verzuimverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.

Hoe lang heb ik recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof?

U kunt calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof in een jaar.

Hoe lang kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof duren?
Hoe lang u calamiteiten- of kort verzuimverlof kunt opnemen, hangt af van de situatie. Een loodgieter regelen bij een gesprongen waterleiding, kost een paar uur tijd. Voor het regelen van een begrafenis of crematie van een direct familielid is misschien een paar dagen verlof nodig.
Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Heeft u verlof nodig om bijvoorbeeld een paar dagen voor uw zieke kind te zorgen? Dan kunt u kortdurend zorgverlof aanvragen bij uw werkgever.

Bron: www.overheid.nl, november 2021