Calamiteitenverlof


Wanneer kan ik calamiteitenverlof opnemen?
Moet u direct vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof opnemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof.

Wanneer calamiteitenverlof?
U heeft recht op calamiteitenverlof als u door omstandigheden in uw privéleven onmiddellijk vrij moet nemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals:
- u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
- uw partner moet bevallen;
- uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
- een direct familielid overlijdt;
- u moet (plotseling) naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.

Calamiteitenverlof melden bij werkgever
U meldt het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren.
Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Andere afspraken in Cao
In uw Cao kunnen andere afspraken staan over calamiteitenverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.

Bron: www.overheid.nl (januari 2016)